Allt fler vill ha sophämtning mer sällan

Hälften av alla fastigheter på Gotland har begärt och fått dispens från gällande sophämtning. Idag finns fler än sextusen godkända komposter.
För två år sedan beslutade Gotlands kommun om höjda sophämtningsavgifter. Det medförde en anstormning av dispensansökningar för att få färre hämtningar och något lägre avgifter. Villkoret för månadshämtning är att man har en sluten kompost, vilket hälften av de fastboende hämtningsställena har skaffat sig. Folke Petersén på miljö- och hälsoskyddskontoret som tar emot ansökningar önskar att gotlänningarna ska sortera och ta vara på ännu mer sopor hemma.