Sämre för småföretag

Konjunkturen för småföretagarna i Västra Götalandsregionen har mattats av. Det visar den senaste småföretagarbarometern som presenteras idag. Företagen räknar med en fortsatt avmattning framöver. Arbetskraftsbrist och svag efterfrågan är de största hindren för tillväxt. Per Clemensson, regionchef för företagarnas riksorgansation poängterar dock att det inte handlar om en lågkonjunktur. Företagen runt Göteborg går bäst i regionen.