Ny svensk fladdermusart

Sverige har fått ännu en fladdermus-art. Det är den lilla fladdermusen Pipistrellus som har observerats på Ölands södra udde.
Fladdermusen Pipistrellus är ungefär lika stor som en tändsticksask och är den 18:de fladdermus-arten i Sverige.