Nattaxi för rullstolsburna

Nu ska också rullstolsburna kunna ta en taxi på natten. Hittills har det varit möjligt endast för dom med särskilda medicinska behov och som kan åka med personbil.
Men med nya bilar i drift går det att låta fler ta en natt-taxi mot natt-taxa, anser färdtjänstnämnden, som tror att ett litet antal yngre och aktiva rullstolsburna kommer att utnyttja möjligheten. Kommunstyrelsen klubbar förslaget på onsdag.