Hastighetsskyltar ska tas bort

Hastighetsskyltar som anger 50 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet i städer och 70 kilometer i timmen på landsväg, ska tas bort. Enligt ett förslag som lämnats till regeringen föreslår Vägverket att bara undantagen från normalhastigheterna 50 och 70 kilometer i timmen ska märkas ut.
Orsaken är att Vägverket vill anpassa sig till den hastighetsskyltning som gäller i många andra länder. Dessutom saknas det, enligt Vägverket, resurser för att kontrollera att alla vägar har rätt hastighetsskyltar. I vinter ska regeringen ta ställning till förslaget.