Ingen sjukersättning för brandmansjobb

Deltidsbrandmän får ytterst svårt att få sjukpenning för deltidsjobbet i framtiden.
Åmålsbrandmannen Lars-Ove Öhrn har drivit ett ersättningsärende ända till regeringsrätten men den säger nej till sjukpenning enbart för brandmannauppdraget. Lars -Ove Öhrn var sjukskriven som deltidsbrandman för en skada mer än ett år men klarade av sitt ordinarie heltidsjobb. Försäkringskassan ville inte ersätta Öhrn för inkomstbortfallet som blev när han inte kunde arbeta som brandman- vilket är ungefär en fjärdedel av hans totalarbetstid. Försäkringskassan hänvisade till att jourtid inte ska räknas som arbetstid och regeringsrätten höll med. Lars-Ove Öhrn säger att det är hårt slag mot alla deltidsbrandmän som blir skadade i tjänsten men som alltså inte har någon sjukförsäkring som täcker en sådant inkomstbortfall.