Bemanningsföretag risk inom socialtjänsten

Det finns inga formella hinder för kommunernas socialtjänster att anlita personal från bemanningsföretag, men det finns risker. Det säger Jonas Reinoldsson på Kommunförbundet.
Eskilstuna kommun anställde i sommar en person från ett bemanningsföretag för att utreda frågor som gäller Lagen om vård av unga, LVU. Orsaken var att man inte ville bränna ut sin personal. En grundäggande orsak är att anställda har slutat och att det är svårt att rekrytera utbildade socionomer. - Det man bör vara observant på är att de ingripande myndighetsbeslut kan man aldrig lägga på en person från ett företag som ligger utanför kommunen. Men själva utredningsarbetet är det inga problem med, säger Jonas Reinoldsson på Kommunförbundet. Det blir allt vanligare att kommunernas socialförvaltningar hyr in personal från bemanningsföretag. Orsaken är att kommunerna har svårt att behålla och rekrytera egna socialarbetare. Kontroll viktigt Jonas Reinoldsson på Kommunförbundet ser inga juridiska hinder för det, men han säger att avtalen mellan kommuner och inhyrd personal måste skrivas så att alla rättssäkerhetsregler uppfylls eftersom det handlar om myndighetsutövning. Han säger också att det är viktigt att dom LVU-utredningar - alltså utredningar enligt lagen om vård av unga, som görs av inhyrd personal, kontrolleras av ansvariga chefer eller politiker. I fallet Eskilstuna följde ansvarig chef utredningarna som sköttes av den inhyrda personen, säger Margarete Lundgren, chef för avdelningen för individ- och familjeomsorg. Enligt Jonas Reinoldsson finns det dessutom en risk för att kompetens och kontinuitet i det sociala arbetet utarmas med personla från bemanningsföretag, men han tror ändå att antalet inhyrda socialarbetare kommer att öka: - Man kan ju se en risk för det just för att hantera svårigheter att rekrytera personal eller tillfälliga stora arbetsanhopningar. Men jag gtror också att det kommer att bli mer samverkan mellan kommunerna på det här området.