Hyresgäster kan inte neka 3-G

Hyresgäster, som är oroliga för strålningen från de nya mobiltelemasterna, kan inte längre säga nej till att teknikrum för tredje generationens mobil-master byggs inne i hyreshus.
Detta blir konsekvensen av de nya riktlinjerna när det gäller bygglov för 3-G-utbyggnaden som Göteborgs stadsbyggnadskontor utarbetat. Tidigare ansåg byggnadsnämnden att hälsoriskerna när det gäller strålningen från master och teknikrum innebar att bygglov krävdes för i stort sett alla arbeten med 3-G teknik inom bostadsområden. På så sätt kunde alla hyresgäster i god tid komma med synpunkter kring den nya mobilteknikens utbbyggnad, man kunde protestera och överklaga. Och framförallt så visste man vad som planerades i sin boendemiljö. Idag anser stadsbyggandskontoret att det inte längre finns någon strålningsfara och då stödjer man sig på vad man kallar "den bild som de flesta forskare idag omfattar". Och sålunda har man tagit bort kravet på bygglov för bl.a nya teknikrum inne i husen. Nu är det upp till fastighetsägaren att informera sina hyresgäster om nybyggda teknikrum i bostadshusen. Och det är något som en del fastighetsägare helt enkelt struntar i, eller bara meddelar när nyinstalationerna är klara. Byggnadsnämnden i Göteborg har sedan ett halvår tillbaka börjat handlägga byggärenden efter de nya principerna, även om man först på tisdag i nästa vecka ska fatta det formella beslutet om nya riktlinjer för bygglov som omfattar tredje generationens mobiltelefoni.