Nya säkerhetssamtal i Mellanöstern

De s k säkerhetssamtalen mellan israeler och palestinier såg på söndagen ut att komma igång igen tidigare än väntat.
Israels försvarsminister och den palestinske inrikesministern ska då diskutera principerna för hur Israel gradvis ska dra sig tillbaka från en del ockuperade områden. Enligt israeliska pressuppgifter tänker Israel föreslå att man inte bara drar sig tillbaka från Gaza, som först var meningen, utan också från Betlehem och Hebron på Västbanken. Villkoret är att våldet upphör i områdena. Israels försvarsminister, Ben-Eliezer talade idag också med FN:s sändebud i humanitära frågor om hur förhållandena i de palestinska områdena ska kunna förbättras. Enligt försvarsdepartementet beordrade försvarsministern under mötets gång armén att släppa fram medicinsk och humanitär trafik i de palestinska områdena med så smidigt som möjligt.