Värnamobor oroliga för mobilmaster

Nu ska de nya masterna för nästa generations mobiltelefoner sättas upp - det handlar om 10 000 master men ingen vet hur de påverkar oss på lång sikt.
De nya masterna har oroat invånarna i Värnamo, där teleoperatörerna vill sätta upp 40 master. Inför beslutet om bygglov för mobilmasterna bjuds allmänheten in till ett informationsmöte. Kommunen har engagerat en av landets främsta forskare till mötet. Det är professor Yngve Hamnerius från Chalmers i Göteborg, som på regeringens uppdrag har utrett strålningen från mobiltelefoner och basstationer. Men trots att både hans forskning och andra mätningar visar att strålningen ligger långt under dom gränsvärden som Statens strålskyddsinstitut satt upp, så finns en utbredd rädsla och alla forskare än inte heller överens. Ingen kan till exempel säga något om strålningens påverkan på lång sikt.