Djurvanvård problem för polisen

Polisen anser att det borde vara nån annan myndighet som har ansvaret för att ta hand om djur pga vanvård. Det har varit flera fall i Jönköpings län i år. Fler än tidigare år.
Nu senaste handlar det om sju ridhästar i Tranås , som är magra och undernärda, och som kommunens Miljö-och hälsoskyddsförvaltning har beslutat om att omhänderta. OCh det är då polisen blir ansvarig för hästskötseln. Men polisintendent Peter Johansson på Polismyndigheten för Jönköpings län, säger att polisen inte har vare sig kunskapen eller pengarna för att hantera vanvårdade djur. Däremot säger lagen att det är polisen som måste utföra uppdraget.