(s) vill specialisera sjukhusen

För att korta vårdköerna vill Socialdemokraterna att Norrbottens fem sjukhus får en tydligare profilering och en rörligare läkarkår.
Det är gott om kirurger men ont om operationspersonal på de stora sjukhusen i Norrbotten och därmed växer köerna till operationsbordet mer än de skulle ha behövt menar socialdemokraterna. För att korta vårdköerna föreslår de nu att de mindre sjukhusens operationskapacitet ska nyttjas bättre genom att låta kirurgerna åka mellan sjukhusen och operera. Socialdemokraterna föreslår också att varje sjukhus i Norrbotten ska specialisera sig på ett vårdområde. Med förslaget hoppas man stilla den oro för nedläggning som finns på de tre mindre sjukhusen. I Kiruna vill man bland annat utveckla den reumatiska verksamheten, i Kalix skulle man satsa på vård av hjärt och kärlsjuka och i Piteå ska man fortsätta att titta närmare på vårdkedjorna inom ortopedirehabilitering. - För patienten betyder det här att man kan välja om man vill opereras på ett sjukhus med kortare kö eller stå kvar i den nuvarande, säger Yvonne Stålnacke.