Geologiprojekt

1700-talsgruvan i Loos, där man tidigare bröt malm och utvann kobolt, är med i ett EU-projekt i samarbete med tre dalakommuner.
Projektet syftar till att göra geologin intressant för turismen. I år har därför Loosgruvan utökats med en verkstad dit allmänheten får komma med sina fyndigheter för en utvärdering.