Neddragning hotar anorexivård

En stor behandlingsenhet i Mölndal för personer i Västra Götaland med ätstörningar hotas nu av stängning.
Varje år tas femton patienter emot på behandlingsenhetern i Mölndal men nu är pengarna slut. Enheten kan tvingas stänga trots att antalet unga flickor som söker vård för anorexi har ökat det senaste året. Hittills har försäkringskassan finansierat verksamheten med så kallade Dagmarpengar, som är tillför att få ut sjukskrivna i arbete igen. Men nu är dom pengarna slut och efter nyår är verksamheten hotad om inte politikerna kan komma överens om vem som ska betala för vården. Enligt ledningen för enheten i Mölndal är en av orsakerna till problemen att patienterna kommer från flera olika håll i regionen, vissa på remiss andra på eget initiativ och att den nödvändiga samordningen i regionen saknas.