"Barn i Mora diskrimineras"

Kristdemokaten Birgitta Sacrédeus tycker att barn diskrimineras i Mora. Bakgrunden är att barn- och utbildningsnämnden meddelat de kooperativ som bedriver barnomsorg i Mora att de kommunala bidragen till dem ska vara 10 procent lägre än till motsvarande verksamhet i kommunal regi.
I ett öppet brev till nämndens ordförande Christina Bröms (c) skriver Birgitta Sacrédeus, att medborgarrätten kräver att de 100-talet familjer som har barn på kooperativen behandlas lika som föräldrar med barn i den kommunala barnomsorgen.