Begär resning i HD

Advokat Bengt Loquist lämnar i dagarna in en resningsansökan till Högsta Domstolen. Det gäller den 37-årige man som dömdes till två års fängelse för ett våldtäktsförsök i Vänge tidigare i år.
Bengt Loquist kommer att framhålla att vittnesförhör har varit ofullständiga och att det finns bevismaterial som polisen borde ha utrett mer noggrant. Han anser också att förundersökningen inte har varit tillräckligt objektiv och att det vore ett misslyckande för rättsväsendet om det innebär att den som egentligen är skyldig får gå fri.