Bönder hjälper Vattenfall

Efter förra årets långa strömavbrott ska nu Vattenfall ta hjälp av Farmartjänst för att röja i skogarna i Bohuslän och Dalsland. Till att börja med ska bönderna vara med vid de vanliga röjningsarbetena som Vattenfall gör var fjärde år. Men efter en kurs i elsäkerhet ska bönderna i framtiden kunna vara med och hjälpa till vid störningar som orsakats av nedblåsta träd eller när blötsnö som tynger ner. Men att bönderna byter lantbruk mot skogsröjning, ska inte bli något problem säger Jonny Smederöd, som arbetar för Farmartjänst, till Radio Väst.