Sjömän på kurs mot nytt jobb

''Kurs mot nytt jobb'' kallas ett projekt som ska hjälpa arbetslösa sjömän hitta tillbaka till arbetslivet. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa sjömän, och de som deltar ska själva ta fram en handlingsplan för att nå dit de vill.
Omkring 30 sjömän på Gotland är långtidsarbetslösa, bland annat på grund av att kraven har ökat i takt med att säkerhetsföreskrifterna blivit hårdare. Projektet för de arbetslösa sjömännen börjar i augusti, och ska pågå i ett år.