Rinna industriområde inget för industrier

Det blir troligtvis inga fler industrier på Rinna industriområde i Bollebygd.
Det attraktiva området i svackan mellan motorvägen och centralorten har under de senaste åren inte lockat till sig någon industriell nyetablering och eftersom det finns önskemål om att bygga bostäder i närheten kommer kommunen troligtvis att försöka hitta andra områden där industrier kan etablera sig. Idag finns förslag på flera olika saker som Rinna kan användas till. Förutom bostäder finns förslag om strövområde, golfbana och badanläggning.