Personalbrist inom psykiatrin

Det saknas läkare inom psykiatrin. Länssjukhuset i Gävle och Sandviken behöver 12 läkare som har psykiatri som specialitet.Men det finns idag bara 6 såna läkare anställda.
Personalbristen har gjort att allt sjukare patienter nekas vård och samtidigt mår personalen allt sämre. Skötaren Eva Engstöm säger till Radio Gävleborg att stämningen på den psykiatriska kliniken nu är uppgiven och att arbetsglädjen helt har försvunnit.