Fler i Skåne måste utbildas till poliser

Det råder polisbrist i Skåne. Under de närmaste åren måste 150 nya poliser anställas.
- Idag finns det cirka 2000 poliser i Skåne. 2004 måste vi vara 2220 stycken. Det kommer vi inte att klara, säger polisinspektör Jan Jönsson, som har hand om rekrytering av nya poliser i Skåne. Anledningen till att det är svårt att få tag i poliser är att de utbildade helt enkelt är för få. - Ändå har de tre polishögskolor som finns i landet tagit emot fler elever under de senaste åren. Men vi måste få fler som bor i Skåne att söka till polishögskolan, säger Jan Jönsson. Han tror att också polisbristen beror på att Stockholm tidigare under tre stängde polishögskolan.