Ingen kontroll av jäviga ledamöter

Landstingspolitiker som har styrelseuppdrag ska inte tvingas redogöra för sina bisysslor. Istället får man lita på att de själva anmäler om de är jäviga. Det menar Gunnar Hofring, som är ordförande i Akademiska sjukhusets styrelse.
- Jag känner ju till vad en del av styrelseledamöterna gör. Men vad var och en exakt sysslar med, det har jag ingen inblick i. Gunnar Hofring säger att man får lita på att ledamöterna själva redovisar sina bisysslor. Det görs ingen kontroll av vilka andra verksamheter de kan vara engagerade i. Men om det hade varit ett problem att ledamöterna sitter på dubbla stolar, skulle sjukhuset ha agerat, menar Hofring. Tidigare har Upplandsnytt berättat om moderaten Evert Wallström, som sitter i styrelsen för Akademiska sjukhuset. Wallström är med och fattar beslut om hur mycket medicinteknisk utrustning som sjukhuset ska köpa in. Samtidigt är han ordförande i ett privat företag som säljer just medicinteknisk utrustning till Akademiska sjukhuset. Men Gunnar Hofring menar att ledamöternas sidouppdrag är en sak för partierna som nominerat ledamöterna. - Det är mot partiet och partiets väljare som man får redovisa vad man har uträttat.