Återvändarkampanjer lyckas inte

Kampanjer som syftar till att få folk att flytta tillbaka till glesbygden, har inte gett något bra resultat, det visar en undersökning som Dagens Nyheter har gjort.
I fjol satsade till exempel Sundsvall 800.000 kronor på att få folk att flytta till kommunen, men hitills har bara två familjer flyttat till orten som ett resultat av kampanjen. Och trots att flera glesbygdskommuner i landet satsar miljoner på att få folk att stanna kvar eller flytta till orten, minskar befolkningen.