Universitetet förnekar diskriminering

Växjö universitet förnekar diskriminering av en funktionshindrad student. Men i ett yttrande till Handikappombudsmannen erkänner universitetet att brister och slarv drabbat studenten.
Studenten anser, att hon blivit diskrimnerad på grund av sitt handikapp. Hon lider av reumatism och kan inte skriva och fick därför göra en tentamen muntligt. När hon underkändes ville hon ha kommentarer om vad som brustit, men inga anteckningar gjordes av examinatorerna. Det är något som universitetet nu erkänner som slarv. Handikappombudsmannen ska besluta i frågan under hösten.