A-kassan gjorde fel säger länsrätten

Byggnads a-kassa gjorde fel när en värmländsk byggnadsarbetare stängdes av från ersättning i 45 dagar. Det slår länsrätten i Värmlands län fast i en dom.
Byggnadsarbetaren hade överklagat a-kassans beslut om avstängning med hänvisning till att det var arbetsgivarens alkoholproblem som gjorde att han sade upp sig från sin anställning. Enligt a-kassans regler kan en person som säger upp sig själv stängas av från ersättning under en viss tid, men om det finns starka skäl - till exempel mobbing och trakasserier - kan a-kassan göra undantag. Byggnads a-kassa tyckte inte att byggnadsarbetarens skäl, det vill säga att arbetsgivaren hade alkoholproblem, var tillräckligt starka. Men länsrätten gör alltså en annan bedömning. Byggnadsarbetaren har berättat att han hade blivit lovad ett boende på vandrarhem när jobbet utfördes på annan ort. Arbetsgivaren hyrde i stället en liten stuga, där han själv också skulle bo. När arbetsgivaren var onykter inträffade en del otrevliga incidenter, exempelvis kissade arbetsgivaren i sängarna. Byggnadsarbetaren hävdar också att arbetsgivaren utsatte honom för fara, när han "dagen efter" skulle handskas med motorsåg. Förhållandena har bekräftats av arbetskamrater. Länsrätten förutsätter nu att byggnadsarbetaren får sin arbetslöshetsersättning.