Upprop för studentbostäder

I dagarna börjar tusentals nya studenter på Linköpings universitet. Och som vanligt är det brist på bostäder till dom nyanlända studenterna.
Samtliga studentkårer och Hyresgästföreningen gjorde därför ett gemensamt upprop idag i Linköping. På studentkåren säger man att bostadssituationen i år är sämre än någonsin. Många studenter kommer att tvingas att använda sina första veckor åt att leta efter bostad. Det stora problemet är att det byggs för lite och att de nya lägenheter som byggs får högre hyra än studenterna klarar av, anser både studentkårerna och hyresgästföreningen. Erik Malmberg på hyresgästföreningen i Östergötland säger att Linköpings kommunpolitiker måste ta ett större ansvar för bostadssituationen.