Bakterier i glass

Fyra prover av glassens tjänlighet som gjorts i Nyköpings kommun, visar en förhöjd bakteriehalt.
Under juni månad togs sammanlagt 30 glassprover hos olika glassförsäljare i Nyköping. Av de fick fyra stycken en anmärkning vilket betyder en något förhöjd bakteriehalt. De glasser man tar prover på är mjuk- och kulglass. Inte i något fall har bakteriehalten varit så hög att man fått införa försäljningsföbud.