Socialtjänsten allt populärare

Fler och fler familjer söker själva hjälp när det blir problem hemma. Det har också blivit vanligare att invandrarfamiljer vänder sig till myndigheterna
Berit Josefsson , som är chef för barn- och ungdomsvården i Jönköpings kommun, säger till Nyheterna att familjerna numer har lättare att söka hjälp. Skamstämpeln på hjälpsökande hos socialtjänsten börjar försvinna. För åtta år sedan var det bara en liten grupp som tog kontakt men en fjärdedel av de som har kontakt med barn-och ungdomsvården just nu har sökt hjälp själva. Det vanligaste är att man söker hjälp för att hantera sina tonårsbarn.