Höga stråldoser från Studsvik-transport

Den radioaktiva läckan från en transport från Studsvik vid nyår, var både allvarligare och uppstod tidigare än vad de inblandade först trodde.
Nya mätningar visar att tre franska transportarbetare utsattes för lika höga stråldoser, som en kärnkraftsarbetare inom EU som mest får utsättas för under en femårsperiod. Tidigare har man trott att den radioaktiva läckan uppstod i USA dit transporten skulle. Men enligt Statens Strålskyddsinstitut behövs det inte göras nya mätningar på dom svenska arbetare som körde transporten från Studsvik i Sörmland.