Allt färre vill bli ingenjörer

Var fjärde plats är tom på civilingenjörsprogrammet miljö- och vattenteknik i Uppsala. Detta trots en omfattande kampanj för att locka gymnasister att söka. När programmet startade för några år sedan konkurrerade drygt 10 studenter om varje plats.
Programsamordnaren Conny Larsson tror att det beror på att miljö inte riktigt är modernt längre kombinerat med stor konkurrens från andra högskolor . Dessutom är det alltför få studenter som har rätt behörighet. För att öka antalet sökande ska utbildningen förändras något. Till exmpel ska man satsa mer på vad som kan göras för miljön internationellt.