Narkosgas farlig för personalen

Vårdpersonal får skador på sin DNA av läckande narkosgaser, det visar en ny tysk-österrikisk undersökning berättar Dagens Nyheter. Sjukhuspersonal som exponeras för narkosgaser får samma skador som om de hade rökt ett halvt till ett paket cigarretter om dagen. Nils Dahlgren är narkosläkare på Västerviks sjukhus och har forskat om narkosgaser. Han säger att rönen om gaserna kan göra att färre vill arbeta inom anestesivården, som redan har ont om personal.
Narkosgaser är mycket starka kemiska preparat som även skadar ozonskiktet.