Lägenhetsbrist i Borås

Det råder brist på lägenheter i Borås just nu, både på vanliga lägenheter och på studentbostäder. När kommunen nyligen utlyste centrala tomter för nya studenthus fick man bara ett enda svar.
Intresset för att bebygga någon av de tre tomter i centrala Borås, som kommunen anvisat för studenthus, har varit i det närmaste obefintligt bland privata byggmästare. Enligt byggföretagen skulle studenter inte ha råd med de hyror det skulle bli. Situationen bekymrar kommunledningen som nu söker snabba lösningar. Man vill till exempel blanda studenter och gamla på servicehuset Spinnaren på Norrby. Åtta servicelägenheter kan komma att göras om till studentbostäder. Kommuneldeningen kan också tänka sig monteringsfärdiga moduler som studentbostäder, en lösning som Göteborg har prövat på.