Krav på neurologklinik

Neurologiskt handikappades riksförbund vill att landstinget i Västernorrland inrättar en neurologklinik för att på sätt utveckla neurologin i länet.
Bristen på neurologer i länet är stor idag, det finns bara två specialister. Förbundet skriver i ett brev till landstingsledningen att man är djupt oroad över den brist på rehabilitering som råder i landstinget i Västernorrland.