Öviks hem säljer

Det kommunala bostadsbolaget Övikshem säljer ut delar av sitt lägenhetsinnehav.
Inlandsbostäder AB köper 167 lägenheter i Björna, Långviksmon och Trehörningsjö medan Nordek KB köper 54 lägenheter i centrala Örnsköldsvik. Totalt får Övikshem 22 miljoner för den här försäljningen. Enligt bolagets VD, Gustav Levert, är försäljningen ett led i Övikshems strategi att koncentrera sin verksamhet till centrala Örnsköldsvik.