Rånarbytet ska nu utredas

Det blir en grannlaga uppgift att få fram hur mycket pengar som fanns i serviceboxen vid gårdagens rån mot Handelsbanken
Bankens revisionsavdelning får nu uppdraget att försöka hitta de företag och personer som lämnat in pengar i serviceboxen. Eftersom de allegat som finns följde med rånarbytet, får man gå igenom och se vilka fasta kunder som regelbundet lämnar in pengar. Några andra möjligheter står inte till buds, så uppgiften är inte alldeles enkel säger informationsansvarige Bo Krohn