Postutbärning

Kramfors å Sollefteå kommuner kommer att ge sina kommuninvånare möjlighet att ta emot post i den så kallade ePostboxen.
Kramfors å Sollefteå är två av tjugoen kommuner i landet som erbjuder sina medborgare välja mellan att ta emot dagisräkningar eller kommuninformation elektroniskt eller fysiskt. En fördel med ePostboxen är att man kan läsa sin post på datorer var som helst i världen.