Radioaktiva läckan värre än befarat

Transporten med radioaktivt iridium från Studsvik läckte redan innan den kom fram till USA. Personal på flygplatsen i Frankrike utsattes för hundra gånger högre strålnivåer än normalt. Ändå görs inga nya undersökningar av den svenska personalen, rapporterar Radio Sörmland.
Redan i våras upptäcktes att tre franska transportarbetare vid Charles de Gaulle flygplasten i Paris fått stråldoser på 30 millisievert efter kontakt med containern från Studsvik. En fördjupad cromosomanalys gjordes på männen och strålnivåer på 100 millisievert konstaterades. Det är i nivå med vad en kärnkraftsarbetare inom EU som mest får utsättas för under en femårsperiod. Tidigare har man trott att läckan uppstod först vid ankomsten till USA. Men de nya mätningarna visar alltså att containern läckte tidigare, kanske redan i Sverige. Transporten gick med ett lokalt transporföretag från Nyköping till Norrköping och därifrån till Arlanda varifrån det flögs via Paris till USA. De mätningar som gjordes i våras på de svenska transportarbetarna har analyserats av ett finskt laboratorium och inga förhöjda strålnivåer har hittats. Men analyserna är inte lika omfattande som de franska. Ändå tänker inte Statens Strålskyddsinstitut, SSI, göra några nya undersökningar. Lars Erik Holm, som är generaldirektör på SSI, tycker inte att det är någon mening med att göra om mätningarna. - Det fanns inga tecken till hörhöjda stråldoser hos oss. Eftersom vi inte har hittat någonting som varit förhöjt så kommer inte fördjupade undersökningar att ge någonting.