Polischef JO-anmäld

KRISTIANSTAD. Poliskommisarie Robin Gustavsson på Kristianstadspolisen har anmälts till justitieombudsmannen av anonyma poliser ur sin egen personal.
Anmälarna hävdar att Robin Gustavsson samlat ihop skrotcyklar utanför polishuset och lämnat dem till en idrottsförenings loppmarknad och att han sålt ett skåp till Kristdemokraternas kansli. Det är Robin Gustavssons engagemang både som politiker för Kristdemokraterna och i idrottsföreningen som retat upp de anonyma anmälarna. Därför har de vänt sig till JO för att få utrett om Robin Gustavsson gjort något fel med cyklarna eller skåpet som nu står på Kristdemokraternas kansli. Kommissarien själv vill inte berätta vad som hänt så länge utredningen pågår. En åklagare har tagit över med hjälp av polisens internutredningsgrupp: - Jag tycker att det är viktigt att man utreder det här snarast möjligt och jag välkomnar den utredningen, säger Robin Gustavsson.