Sänkta matematikkrav för blivande ingenjörer

Från och med nästa höst sänks kraven på kunskaper i matematik för den som vill söka till civilingenjörsutbildningar.
Det har Högskoleverket beslutat för att öka rekryteringen till landets tekniska högskolor. Men beslutet väcker kritik eftersom det redan i dag är stora grupper som inte klarar grundskolans matematik. I dag måste den som söker en civilingenjörsutbildning ha läst matematik E på gymnasiet, och fram till våren 2000 var kursen obligatorisk på de naturvetenskapliga programmen. Nu står det eleverna fritt att välja, och då väljer ungefär hälften bort matematik E. För att det inte ska bli för få som kan söka till civilingenjörsutbildningarna sänker alltså Högskoleverket nu kraven.