”Svälten i Afrika drabbar främst barnen”

Svälten i södra Afrika skördar liv, och det är barnen som dukar under först. Framförallt är det de tre miljoner föräldralösa barnen som är utsatta, och FN:s barnfond, Unicef, anklagar omvärlden för att inte bry sig.
De som tynar bort först, det är de föräldralösa barnen. De flesta har mist sina mammor och pappor i Aids-epidemin, många bor hos släktingar eller i fosterhem. – Vi ser allt oftare att dessa familjer ställs inför valet att rädda sina egna barn eller fosterbarnens, berättar Renny Nancholas, Internationella Röda korsets koordinator för svältoperationen i södra Afrika, för nyhetsbyrån Reuters. Omkring tre miljoner barn i Zambia, Zimbabwe, Malawi, Swaziland och Lesotho är föräldralösa. De kommer att bli svältens första offer om inte kraftåtgärder sätts in. FN:s livsmedelsprogram, FN:s barnfond och Röda korset anklagar alla omvärlden för att strunta i flera månaders böner om hjälp till svältens offer i regionen. Bara i Malawi är 7 000 barn döende och ytterligare 65 000 är undernärda, uppger FN:s barnfond. En halv miljon barn går inte längre till skolan. Hungersnöden är en följd av torka. Politisk oro, korruption och dålig eller ingen beredskap har förvärrat krisen.
Marianne Kihlberg, Johannesburg