Överbelastning inom äldrevården

Personalen som arbetar inom handikapp och äldrevården är överbelastade och mår dåligt. Förra året var varje anställd under socialförvaltningen i genomsnitt sjukskriven 33 dagar. En siffra som nästan fördubblats på två år.
Förutom att det är ett fysiskt tungt yrke så är det främst stressen och frustrationen över att inte hinna med det man tycker att omsorgstagarna behöver som är jobbigt för personalen. Och extra jobbigt blir det också på sommaren, när det är svårt att rekrytera utbildade vikarier och belastningen därför blir ännu större på den ordinarie personalen.