Kvinnoöverskott i Uppsala

I Uppsala råder det kvinnoöverskott - och i Tierp råder kvinnounderskott, visar en ny rapport från Glesbygdsverket som idag lämnas till regeringen.

Men i länets andra kommuner är det ganska jämt mellan könen. Och det är väl det som mest avviker från statistiken för hela landet eftersom det totalt sett finns fler kvinnor i Sverige.

Att männen är ett par procent fler i Tierp stämmer också med bilden från Norrlands- och glesbygdskommuner. Också Uppsala med 5000 fler kvinnor, ungefär två procent fler, stämmer med andra storstadsregioner. Men att kvinnorna är så många fler i Uppsala är lite överraskande.

Susanne Stenbacka är universitetslektor vid kulturgeografen på Uppsala universitet:
- Ja på universitetet har vi större andel kvinnor som läser. Det är ju en följd av att kvinnor läser mer teoretiska utbildningar som går mot vidarutbildning. Skillnaderna är väldigt olika i olika åldersgrupper. På äldreboenden tillexempel kan man se mer kvinnor än män och kanske då även på damtoaletterna då på grund av det här studenttrycket då (skratt).

Bengt Götegård
bengt.gotegard@sr.se