Mitthögskolans elever flyr

Bara fyra av tio elever som studerar på Mitthögskolan stannar kvar på studieorten efter avslutade studier. Undersökningen gäller elever som flyttar till orten för att studera.
Av tjugofem undersökta högskolor och universitet är det bara i Växjö och Uppsala där det är färre elever som blir kvar efter avslutade studier. En trolig anledning till att elever inte blir kvar i Mitthögskolans område är att det är brist på intressanta jobb där.