Mjukare Örebro om Kd får bestämma

Örebro ska under kristdemokratisk ledning bli mjukare, tryggare och mer öppet, det sa Kristdemokraterna som presenterade sitt valmanifest i Örebro under tisdagen.
Kristdemokraterna vill ha mindre barngrupper, skolan ska anpassas efter elevernas egen inlärningstakt och det ska bli mer resurser för kompetensutveckling av lärarna, lovar kristdemorkaterna i sitt valmanifest. Kristdemokraterna vill också öppna möjlighet för äldre att själva välja vem som ska sköta hemtjänsten. Kommunen ska under kristdemokraternas ledning jobba med ökad integration och skapa förutsättningar för olika grupper att lära känna varandra. Hur kommunen rent praktiskt ska göra det framgår inte av manifestet, mer än att kommunen ska uppmärksamma invandrargruppernas egna traditioner och högtider. Miljöfrågorna handlar främst om en tystare innerstadsmiljö i Örebro, och den ekonomiska kontrollen ska under en kristdemokratisk ledning stärkas.