Olagliga UFF-containrar i Malmö

Biståndsorganisationen UFF har placerat ut flera av sina uppsamlingscontainrar olagligt i Malmö. Tolv av de 37 containrar som finns i Malmö betalar organisationen ingen avgift för. Samtidigt ställs organisationen Tvinds ledare inför rätta i Danmark. UFF har ett uttalat samarbete med organisationen.
Gatukontoret i Malmö kommer inom kort att ta bort de UFF-containrar som inte har något tillstånd. Det handlar om 12 uppsamlingslådor. - Vi har inget avtal med UFF. Vi har varit i kontakt med dem vid fler tillfällen och sagt att de måste söka det tillstånd som behövs hos polisen och sedan betala en avgift. Men det har de inte gjort. De svarar överhuvudtaget inte på våra brev länge, säger Rolf Jonsson, direktör på gatukontoret i Malmö. Minst 20 andra kommuner i landet tänker inte heller låta UFF ställa upp sina containrar för klädinsamling. Orsaken i de fallen är främst den omstridda rörelsen Tvinds tvivelaktiga ekonomi. UFF säger att de är en fristående organisation, men i praktiken styrs de av Tvind. Dess grundare, Mogens Amdi Petersen, har efter sex månader i häktet i USA utelämnats till Danmark. Inom kort kommer han och flera andra inom rörelsen ställas inför rätta misstänka för skattebrott och grov trolöshet mot huvudman. Bland annat ska omkring 75 miljoner danska kronor ur en humanitär fond använts på ett felaktigt sätt. Tvindrörelsen startade som en alternativrörelse med skolor och projekt i u-länder, men har växt till en omfattande affärsrörelse med bland annat UFF:s klädinsamlingar. Många har vittnat om sektliknande förhållanden inom rörelsen.