Ökat antal flygresenärer

Antalet inrikes flygresenärer på Visby flygplats ökade med drygt 3 000 personer, eller elva procent, under juli månad i år jämfört med förra året.
Antalet starter och landningar ökade med hela 25 procent under juli. Nära 34 000 personer reste till eller från Visby flygplats under juli, enligt uppgifter från Luftfartsverket.