Kommuner bryter mot lag

Få kommuner i landet kommer att kunna leva upp till den nya lagen som träder ikraft vid årsskiftet och som gör det förbjudet att lägga brännbart avfall på soptippar.
Naturvårdsverket räknar nu med problem att hantera alla ansökningar om dispens. Dispensreglerna blir inte klara förrän tidigast i oktober och för att hinna med att behandla ansökningarna måste Naturvårdsverket ta hjälp av länsstyrelserna. Björn Södermark, chef på Naturvårdsverkets avfallshanteringsenhet, säger till Ekot att både kommunerna och Naturvårdsverket varit överoptimistiska när tidsplanen för lagen sattes upp.