Högskoleförslag får kritik

Högskoleverket vill sänka antagningskraven i matematik för de elever som ska läsa civilingenjörsprogram på högskolan.
Anledningen är att det annars inte finns tillräckligt med studenter som är behöriga till programmen. Mille Millnert, rektor på Linköpings tekniska högskola, anser att förslaget är dåligt och tror att om förslaget går igenom måste civilingenjörsutbildningarna förlängas eller också måste man ta bort vissa kurser från programmen, så att man kan lära studenterna gymnasieskolans matematik. Högskoleverkets förslag innebär att man blir behörig till civilingenjörsutbildningarna efter två årskurser matematik på det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Tidigare var man tvungen att läsa matematik i tre år för att vara behörig.