Falsk läkare i Katrineholm

Den falska läkare som nyligen avslöjades när hon arbetade på en vårdcentral i Östergötland har också jobbat i två perioder på Nävertorps vårdcentral i Katrineholm. Misstankar mot henne kom fram redan under tiden i Katrineholm, enligt vårdcentralen.
Kvinnan var inhyrd från ett bemanningsföretag två veckor i vintras, och enligt vårdcentralschefen på Nävertorp, Monica Hull, var det redan då några patienter som ifrågasatte den behandling de fick. Vårdcentralen skrev då ett brev till bemanningsföretaget eftersom man undrade om kvinnan hade lämpliga kunskaper för att arbeta inom svensk primärvård. Men nåt svar från bemanningsföretaget fick man aldrig. Först nu, efter det att kvinnan avslöjats, har företaget börjat forska i saken. -Det är ju olyckligt, för hade reaktionen kommit omedebart hade det här kunnat avslöjas på en gång, säger Monica Hull. Också bland personalen på vårdvcentralen fanns misstankar mot kvinnan. -Men när hon tillfrågades fanns inga omedelbara risker i förklaringen vi fick av henne, säger Monica Hull. I vilken utsträckning patienterna har blivit lidande av den falska läkaren vet man på vårdcentralen inte idag. -Vi har påbörjat arbetet med att ta fram journalerna på alla patienter kvinna hade kontakt med under de här veckorna, och sen måste man medicinskt gå igenom varje patient för sig och göra en bedömning. Finns några tecken på att några patienter har felbehandlats eller ordinerats fel mediciner? -Inte som vi kan se i dagsläget i alla fall, säger Monica Hull. De patienter som besökt vårdcentralen under vecka 7 och vecka 11 i vintras uppmanas nu att ta kontakt med vårdcentralen.