Opiumodlingen ökar i Afghanistan

I Afghanistan är produktionen av opium i full gång igen efter talibanernas fall.
En rapport från FN visar att den åkerareal som nu används för att odla opiumvallmo snart är uppe i rekordnivån på 90.000 hektar från 1999. Då svarade Afghanistan för nära 80 procent av världens opiumproduktion. År 2000 förbjöds vallmoodlingen av talibanledaren mulla Omar men sedan den USA-stödde presidenten Karzai tog över har också opiumodlingen tagit fart igen, trots att också han har förklarat odlingen olaglig. För de afghanska bönderna är det betydligt mer lönsamt att odla opiumvallmo än brödsäd eller grönsaker.